KONTAKT

Drukarnia Perfekt S.A.

ul. Połczyńska 99
01-303 Warszawa

 

Sekretariat:

mail: drukarnia@drukarniaperfekt.pl
tel. (+48 22) 665 86 94
tel. (+48 22) 637 81 66
fax: (+48 22) 664 14 19

Zapytania ofertowe:

kalkulacje@drukarniaperfekt.pl

Marketing:

Karina Banasiewicz-Kacperska:
karina.banasiewicz@drukarniaperfekt.pl

Dział Zakupów:

Krzysztof Zieliński:
krzysztof.zielinski@drukarniaperfekt.pl

Czekamy na Twoją wiadomość.

Napisz do nas, zapoznając się wcześniej z naszą polityką prywatności.

7 + 5 =

POSTAW NA PERFEKCJĘ DRUKU!

KRS: 0000136122 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS REGON: 016195416 NIP: 522-250-76-82 Kapitał zakładowy: 500.000 PLN opłacony w całości