DOFINANSOWANIE

Konsorcjum
Heidelberg Polska Sp. z o.o. – lider
Drukarnia Perfekt S.A. – członek
Politechnika Warszawska – członek
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem MultiDot
– nowatorskiej i przełomowej dla branży poligraficznej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej dla procesów drukowania

Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie dla rynku poligraficznego, wykorzystującego technologię drukowania offsetowego, nowatorskiej technologii rasteryzacji obrazu MultiDot. Wdrożenie opracowanej technologii skutkować będzie w sposób bezpośredni na optymalizację realizowanych w przedsiębiorstwie poligraficznym procesów produkcyjnych oraz znaczące ograniczenie ich kosztów. Ponadto, technologia rastra MultiDot zaoferuje użytkownikom skuteczną metodę znakowania, identyfikacji i weryfikacji autentyczności produktów.

Wartość projektu: 3 880 548,65 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 588 452,66 zł